Madalas

Madalas sabihin sa
sarili na
irespeto ang lahat ng piniling
gawin sa buhay
Hindi dahil marangal
ang gawi na ito. Kundi
mas para sa sarili.
Pabago-bago ang
mundo. Hayaang may isa
na mapanghahawakan
kahit na wala.
Advertisements

Kung

kung natuto lamang
ako nang maaga sa paglangoy
di sana’y sinalubong ko
ang bawat mong alon. patianod
sa bawat mong ragasa. patangay
sa bawat mong paghigop.
pagkat
walang puwang ang
pagmamatigas
sa harap ng alon
nating pag-ibig, mahal.

Madali

Mahuhuli ka na
sa trabaho kaya
kinakaladkad mo ang
ang paa
sa daan
Mabilis
Patintero sa iba pang
naglalakad, sa bisikleta
sa tindera sa daan
Nang makasalubong
mo ang isang taong
gulat na gulat
na makita ka
Bahagya kang huminto
ngunit agad ding binawi
ng pagmamadali
ang iyong pagtataka
Ilang hakbang
pagkalampas
sa nakitang tao
Bigla mong naalala
ang pangalan niya-
si Kamatayan.
At lumingon ka pabalik

maging mabait

lagi tayong sinasabihan

na unawain ang ibang tao, ang kanilang

pagtingin

kahit pa gaano

ito kaluma

kabaliw o

nakakainis.

may isang nagsabi

na tingnan

ang kanilang pagkakamali

ang kanilang naaksayang buhay

nang may

kabaitan,

lalo na kung sila’y

may edad na.

ngunit ang edad ang kabuuan ng

ating mga mga nagawa.

tumanda sila

nang sobra

dahil sila’y

nabuhay

nang walang sentro,

tumanggi silang

makakita nito.

hindi nila kasalanan?

kanino kung gayon?

sa akin?

sinabihan Akong itago

ang aking pagtingin

sa kanila

dahil sa takot ng kanilang

takot.

hindi krimen ang pagtanda

pero ang kahihiyan

ng sinadyang

maaksayang

buhay

sa lahat ng maraming

sadyang

naaksayang

mga buhay

ay krimen.

*Pagtatangka na isalin ang tula ni Bukowkski na Be Kind.